Available courses

Դասընթացը համապատասխանում է հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման չափորոշչի պահանջներին (2-րդ բաժին՝ «Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում») :